Biz haqi'mi'zda

Jamiyet dúzilisi

"Qaraqalpaq Aymaqliq elektr tarmaqlari ka'rxanasi '" Aksiyanerlik Jamiyeti 

pdf  formati'nda juklep ali'win'izg'a boladi'

"Qaraqalpaq Aymaqliq elektr tarmaqlari ka'rxanasi '" Aksiyanerlik Jamiyeti 

jpg  formati'nda juklep ali'win'izg'a boladi'

"Qaraqalpaq Aymaqliq elektr tarmaqlari ka'rxanasi '" Aksiyanerlik Jamiyeti 

jpg formatinda juklep ali'wi'n'i'zg'a boladi'