«Қарақалпақ аймақлық электр тармақлары қәрханасы» акционерлик жəмийети акционерлери дыққатына:

          Жәмийетимиз 2019-жыл жуўмағы бойынша жеңиллетилген (привелигированная) акцияларға есапланған дивидендлерди төлеп атырғанлығы ҳаққында хабарлайды.

          Сизлерден өзиңизге тийисли дивидендлерди алыў ушын өз банк реквизитлериңизди (есап бети (транзит), МФО, пластик номери) ҳəм паспорт нусқасын жәмийетимизге арза менен бирге тапсырыў кереклигин мәлимлеймиз.

Акционерлерди жәмийетимиздиң есап бөлимине хабарласыўыңызды соранамыз.

Жәмийет мәнзили: Нөкис қаласы, Дизель көшеси,1 жай  Тел: 222-93-11

«Қарақалпақ аймақлық электр тармақлары қәрханасы» АЖ