Dag'aza

    2018-жыл 12-январь күни Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң «Электр энергиясы ҳәм тәбийий газден пайдаланыў тәртибин жетилистириў бойынша қосымша ис-илажлар ҳаққында»ғы 22-санлы қарарының 1-санлы қосымшасындағы «Электр энергиясынан пайдаланыў қағыйдалары»ның 113-бәндинде жеке хожалық тутыныўшылар төлем бойынша қарыздар болғанда, төлеў мүддети өткен ҳәр бир күн ушын төлеў мүддети өткен сумманың 0,1 пайызы муғдарында, бирақ мүддети өткен төлем суммасының 50 пайыздан көп болмаған муғдарда пеня төлейди деп белгиленген.

    «Өзбекэнерго» АЖниң 2019-жыл 21-февраль күнги «Жеке хожалық тутыныўшыларға электр энергиясына төлемлер бойынша қарыздарлығы ушын пеня есаплаў ҳаққында»ғы 77-санлы буйрығына муўапық усы жылдың 11-февраль күнинен баслап қарыздарлыққа ийе болған жеке хожалық тутыныўшыларға пеня есаплаў белгиленген.

Ҳүрметли электр энергиясы тутыныўшылары!

     Электр энергиясын ислеп шығарыў ушын Республикамыздың газ, көмир ҳәм мазут сыяқлы қайта тикленбейтуғын байлықларынан пайдаланылатуғынлығын ҳәм көп жыллық Республика энергетиклери жәмәәтиниң күни түни ислеген пидәкерлик мийнети есабынан ислеп шығарылатуғынлығын есапқа алған ҳалда, Электр энергия ресурсына итибәрлылық пенен мүнәсибетте болыўыңызды, электр энергиясынан ақылға муўапық пайдаланыўыңызды, оннан пайдаланыў қағыйдаларына әмел қылыўыңызды ҳәм пайдаланған электр энергиясы ушын өз ўақтында төлемлерин әмелге асырыўыңызды өтиниш етемиз.

«Қарақалпақ аймаклық электр тармақлары кәрханасы» АЖ ҳəкимшилиги