Korxona ustavi

Ustav

NOMI, JAMIYATNIN' JOYLASHGAN JOYI.

1.1. Jamiyatnin' nomi:        
1.1.1. Jamiyatnin' tuliq nomi:
o'zbek tilida: "Qoraqalpoq hududiy elektr tarmoqlari korxonasi" Aktsiyadorlik Jamiyati;
qoraqalpoq tilida: «Qaraqalpaq Aymaqliq elektr tarmaqlari' ka'rxanasi'» Aktsiyonerlik Ja'miyeti;
rus tilida: Акционерное общество «Каракалпакское предприятие территориальных электрических сетей»;
ingliz tilida: «Karakalpak enterprise of territorial electric networks» Joint-stock company.
1.1.2. Jamiyatnin' qisqartirilgan nomi:
o'zbek tilida:"QQHETK"AJ;
qoraqalpoq tilida: «QQAETK» AJ;
rus tilida: АО «ККПТЭС»;
ingliz tilida: JSC «KKETEN»
1.3. Jamiyatnin' manzili: Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus shaxri, Dizel kuchasi, 1
1.4. Jamiyatnin' elektron pochta manzili: kense@kkaetk.uz; kkaetk@exat.uz

Jamiyatninin' web-sayti:   kkaetk.uz

Ustavnin' toliq matn yangi taxriri 24.07.2019 PDF formatida yuklab olish mumkin

Ustavga qusimcha ozgarish  jpg formatida yuklab olish mumkin